Wróć do strony głównej skutecznysprzeciw.pl
Znajdź nas
na facebook’u
Krok 1
Akceptuję Regulamin strony.

Jak działamy

Zdajemy sobie sprawę, że odebranie nakazu zapłaty najczęściej powoduje strach i dezorientację, zaś odnalezienie się w gąszczu przepisów jest wyjątkowo trudne dla osób niemających na co dzień z nimi styczności. Nie zawsze jednak uzyskanie wsparcia prawnego musi się wiązać z wizytą w kancelarii, czy też koniecznością zapłaty wysokiego honorarium. Niektóre kategorie spraw (zwłaszcza w postępowaniu z firmami windykacyjnymi) pozwalają na dokonanie przez doświadczonego profesjonalistę szybkiej analizy, co w rezultacie może przyczynić się do pozytywnego zakończenia sprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nakaz zapłaty otrzymany z sądu nie zawsze bowiem oznacza, że musisz płacić firmie windykacyjnej, bankowi czy innemu podmiotowi, który Cię pozwał! W rzeczywistości bardzo często zdarza się, że firmy windykacyjne kierując sprawę do postępowania upominawczego chcą wykorzystać jego specyfikę i szybko uzyskać nakaz zapłaty np. w przedawnionej sprawie.

Dlatego jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty ze zwykłego sądu lub z E-sądu w Lublinie, za którego sprawą ktoś stara się wykorzystać Twoją niewiedzą procesową i zmusić Cię do zapłaty nieistniejącego lub przedawnionego długu - skontaktuj się z Nami niezwłocznie! Jak najszybciej wypełnij formularz kontaktowy, zadzwoń +48 730 83 83 03, odwiedź naszą siedzibę lub napisz maila kontakt@skutecznysprzeciw.pl.

 

PAMIĘTAJ: Działamy na terenie całego kraju - bez względu na siedzibę sądu lub miejsce Twojego zamieszkania!

 

Koniecznie skontaktuj się z nami również w wypadku, kiedy o swojej sprawie dowiedziałeś się dopiero od komornika. Jeżeli nakaz zapłaty nie został Ci dostarczony bez Twojej winy (np. zmieniłeś adres zamieszkania) to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda Nam się przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu, co w konsekwencji może pozwolić Ci na zgodne z prawem uchylenie się od spłaty wadliwego długu. Jesteśmy w stanie pomóc nawet na etapie trwającej lub zakończonej egzekucji komorniczej - szczegóły w zakładce Odzyskiwnie należności od komornika.

PAMIĘTAJ! Nasze usługi są dla Ciebie zawsze wolne od kosztów, co gwarantujemy na piśmie. Współpracujemy z wieloma kancelariami prawnymi, dzięki temu przyjmując Twoją sprawę do obsługi jesteśmy w stanie zapewnić Ci wolną od opłat analizę sprawy, a następnie reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego) w postępowaniu sądowym. Kancelaria prawna oraz serwis www.skutecznysprzeciw.pl uzyskuje zarobek w postaci kosztów zastępstwa procesowego, które są egzekwowane od strony przeciwnej (firmy windykacyjnej, banku, itp.).

Zobacz jak działamy:
 

Korzystając z umieszczonego po lewej stronie ekranu formularza kontaktowego podaj swoje dane oraz niezbędne informacje dotyczące otrzymanego nakazu zapłaty. Nie bój się o bezpieczeństwo podanych przez Ciebie informacji - wszystko co Nam przekazujesz jest chronione szyfrowanym połączeniem.
Jeśli nakaz zapłaty otrzymałeś z E-sądu w Lublinie wyślij do Nas kod dostępu do akt elektronicznych, który znajdziesz w pkt. VI pouczenia znajdującego się pod treścią otrzymanego przez Ciebie nakazu zapłaty albo prześlij Nam skany dokumentów otrzymanych z sądu (przede wszystkim pozew oraz nakaz zapłaty).
Po otrzymaniu od Ciebie wszystkich niezbędnych danych w ciągu 24 godzin przeanalizujemy bezpłatnie Twoją sprawę pod kątem słuszności oraz zasadności dochodzonych przeciwko Tobie roszczeń.
Niezwłocznie po zbadaniu Twojej sprawy skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o możliwości prowadzenia danej sprawy przed sądem przez współpracującą z serwisem www.skutecznysprzeciw.pl kancelarie prawną. Oczywiście udział adwokata lub radcy prawnego jest dla Ciebie wolny od kosztów. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenia przez nas Twojej sprawy, wyślemy Ci do podpisania jednostronicową umowę zlecenia zawartą z kancelarią oraz pełnomocnictwo dla radcy prawnego lub adwokata umożliwiające dokonywanie czynności przed sądem w Twoim imieniu. Po podpisaniu i odesłaniu dokumentów w sprawie zostanie wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty.

 

Pamiętaj, że możesz także skontaktować się z nami telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 730 83 83 03 lub wysyłając maila na adres: kontakt@skutecznysprzeciw.pl. Działamy na terenie całego kraju - bez względu na siedzibę sądu lub miejsce Twojego zamieszkania (nawet jeśli znajduje się poza granicami kraju).

Wypełnij formularz kontaktowy z lewej strony ekranu.
Krok 2
Prześlij do Nas
kod dostępu do akt lub skany dokumentów.
Krok 3
W ciągu 24 godzin dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy.
Krok 4
Po dokonaniu analizy skontaktujemy się z Tobą.

trwa ładowanie treści...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.SKUTECZNYSPRZECIW.PL
 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.skutecznysprzeciw.pl (dalej jako: „Serwis”).

1.2.    Usługodawcą Serwisu jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski ul. Gwiaździsta 10/10/1, 53-413 Wrocław NIP 8961459092 REGON 021998440 (dalej jako: „Usługodawca”).

1.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.    Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające w szczególności na:

a)    analizie dostarczonych przez pozwanego dokumentów dotyczących sprawy rozpoznawanej w elektronicznym postępowaniu upominawczym pod względem zasadności dochodzonych roszczeń przez stronę powodową. Usługodawca oświadcza, że posiada on niezbędne umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie do realizacji przedmiotowej usługi. Nie ponosi on jednak odpowiedzialność za końcowy wynik sprawy sądowej, w której analizowane są dokumenty.  

b)    pośrednictwo w zawarciu umowy o prowadzenie sprawy przez kancelarię prawną

c)    dostępie do informacji nt. Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności;
 

II.    ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1.    Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu (w szczególności możliwości wysłania dokumentów do analizy) posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet po wypełnieniu formularza kontaktowego.

2.2.    Konto użytkownika zakłada Usługodawca, po wcześniejszym wyrażenia zgody przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta użytkownika bez podania przyczyny.   

2.3.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    Zastosowania przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari

b)    Strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024


2.4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 

III.    OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU   

3.1.    Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Usługodawcy.

3.2.    Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a)    korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b)    korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługującym im praw.

3.3.    W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3.1. lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3.2, Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 

IV.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

4.1.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

4.2.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a)    jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;

b)    szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Usługodawca nie był w stanie zapobiec;

c)    jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

4.3.    Z faktu, że Serwis może być łączony poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
 

V.     ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.

5.2.    Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

VI.    REKLAMACJE

6.1.    Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@skutecznysprzeciw.pl

6.2.    Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3.    Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.

6.4.    W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VII.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.

7.2.    Usługodawca zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących.

7.3.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.4.    Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.

7.5.    Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.skutecznysprzeciw.pl (dalej „Serwis”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Płudowski ul. Gwiaździsta 10/10/1, 53-413 Wrocław NIP 8961459092, REGON 021998440.

II. Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Usług Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika niezbędnych Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie niezbędnych Danych Osobowych wyłącza możliwość korzystania z Usług. Przypominamy również, że istnieje możliwość zgłoszenia sprawy bez konieczności wypełniania formularza kontaktowego, mianowicie za pośrednictwem maila kontakt@skutecznysprzeciw.pl, pod numerem telefonu +48 730 83 83 03, lub w siedzibie Administratora na ul.Grabiszyńskiej 281, 53-234 Wrocław.   

3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, daty otrzymania nakazu zapłaty, elektronicznego kodu dostępu do akt E-sądu w Lubinie. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.

2. Podanie danych kontaktowych i osobowych oraz nadesłanie materiałów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych i materiałów przez serwis w celu oferowania użytkownikowi świadczenia usługi (analizy sprawy). Następnie, po fakcie zaoferowania przez serwis użytkownikowi serwisu usługi polegającej na zastępstwie procesowym świadczonym przez współpracującą z serwisem kancelarię prawną oraz podpisaniu przez użytkownika pełnomocnictwa i zlecenia świadczenia usługi oferowanej przez współpracującą z serwisem kancelarię prawna, udostępnione przez użytkownika informacje i materiały zostaną przekazane w/w kancelarii wyłącznie w celu realizacji usługi zastępstwa procesowego. Jeśli użytkownik serwisu nie wyrazi zgody na zaproponowane warunki świadczenia usługi przez serwis oraz współpracującą z serwisem kancelarie prawną lub też serwis uzna i poinformuje użytkownika, że nie będzie w stanie zaproponować użytkownikowi świadczenia usługi - wszystkie udostępnione przez użytkownika dane i materiały tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod dostępu do akt elektronicznych E-Sądu w Lublinie oraz wszelkie przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób materiały zostaną usunięte przez właściciela serwisu i nie będą przetwarzane w jakiejkolwiek postaci lub formie. Po zakończeniu świadczenia usługi dla użytkownika serwisu wszystkie w/w dane oraz materiały będą przechowywane przez właściciela serwisu w formie papierowej (dane przekazane w formie elektronicznej zostaną przekształcone na formę papierową, a później usunięte)

V. Zabezpieczenia danych osobowych.  

1. Przesyłanie jakichkolwiek danych przy pomocy formularza kontaktowego jest chronione szyfrowanym połączeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Serwis nie przekazuje danych i informacji o użytkownikach oraz udostępnionych przez nich materiałów jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym (z wyjątkiem współpracującej z serwisem w danej sprawie kancelarii prawnej- po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkownika serwisu).

VI. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

1. Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani dokonywać zamówień usług świadczonych przez serwis bez wiedzy swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 

VII. Rezygnacja/zmiana danych

1. Serwis oferuje użytkownikom możliwość aktualizacji swoich danych. Cofnięcie zezwolenia na korzystanie z udostępnionych przez użytkownika danych osobowych następuje po uprzednim rozwiązaniu lub odstąpieniu od zlecenia udzielonego przez użytkownika serwisu. Informacje w w/w sprawach można wysyłać na adres: kontakt@skutecznysprzeciw.pl

VIII. Kontakt

1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej  polityki prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w serwisie, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@skutecznysprzeciw.pl Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z serwisu www.skutecznysprzeciw.pl